ចំ​ណាប់​​អារម្មណ៍​​របស់​​ប្រ​ធាន​​ក្រុម​​ប្រឹ​ក្សា​​ភិ​បា​ល – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ ការ​លើក​កម្ពស់​ លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្ចី​ខ្នាត​តូច ពី​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​យន្តការ​ដ៏​សំខាន់ ​ក្នុង​ការ​កែលម្អ បរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមលើការ​កសាង​និង​ស្តារ​នី​តិ​សម្បទា​ក្រោយ​សង្គ្រាម​នៅ​កម្ពុជា។ ​ វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ដើម​ទសវត្ស​ឆ្នាំ១៩៩០។ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក​វិស័យ​នេះ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍។ ការ​ពង្រីក​វិស័យ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រជាជន (អ្នក​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្ចី) ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពីការ​ទទួល​កម្ចី​ពី​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ មក​ទទួល​បាន​កម្ចី​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ ជាពិសេស​ប្រជាជន​ក្រីក្រ ដែល​ពួក​គាត់​ទទួល​បាន​នូវ​កិច្ច​ការ​ពារ​អតិថិជន​ ត្រឹម​ត្រូវ ព្រោះ​គ្រប់គ្រឹះ​ស្ថាន​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ទំាងអស់ ត្រូវ​បាន​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ធនាគារ​កណ្តាល គឺ​ធនាគារ​ជាតិ នៃ​កម្ពុជា និង​អនុវត្ត​ខ្ជាប់​ខ្ជួននូវ​គោលការណ៍​ការ​ពារ​អតិថិជន។

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អ ក្នុងការបំពេញនូវចំណែកទីផ្សារជារួមរបស់ក្រុមហ៊ុនមេសម្ព័ន្ធ (ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា)ដោយ ធ្វើការចាប់យក ទីផ្សារគោលដៅនៃអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងប្រជាជននៅតាមទីជនបទ ក្នុង ការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាតាមរយៈបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។ ជាមួយសាខាចំនួន ៥១ និងទីតាំងនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការគ្មានសាខាផ្សេងទៀត ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃ គូអាជីវកម្មជាមួយ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ក្នុងស្រុក (P S I) ហ្វូណនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសតំបន់ជនបទទូទាំង ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេល៣ ឆ្នាំនេះ ពោលគឺបន្ទាប់ពីការផ្ទេរភាគហ៊ុនរួច ទំហំនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ហ្វូណនបានកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណជាង ៦៩% ជាប្រចាំឆ្នាំ ស្របតាមតម្រូវការត្រឹមត្រូវនៃទីផ្សារគោលដៅ និងការវាយតម្លៃជាក់លាក់មុនផ្តល់កម្ចីដើម្បីធានាបាននូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់អតិថិជន។

កំណើននៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលគាំទ្រដោយ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រមាណជាង៧% ក្នុងទសវត្សចុងក្រោយ នេះ ដែលក្នុងនោះកំណើននៃប្រាក់ចំនូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនបានកើនឡើងពី ៧៨៦ ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ១,៦២១ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៩ មានកំណើនច្រើនជាង១០០% ទាំងនេះគឺ ដោយសារសន្តិភាព និងស្ថេរភាពក្នុងប្រទេស ធ្វើឲ្យមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរ ណ៍ និង វិនិយោគិនជាច្រើនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តួយ៉ាងនៅឆ្នាំ២០១៩ ទំហំនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) បានកើនឡើងដល់ ៣,៥៩២លានដុល្លារអាមេរិក ពោលគឺកើនឡើង៤៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយ។ កំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍មានប្រហែល៩% កើន ហើយ៣៩%ជាជនជាតិចិន និង៦១% មិនមែនជាជនជាតិចិន។ បង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាគន្លឹះនៃការកាត់បន្ថយអត្រាភាពគ្មានការងារធ្វើ និងធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនមានស្ថេរភាព។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ អត្រាអតិផរណាមានចំនួន១,៩% ក៏បានរួមចំណែកដល់ស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកល (COVID-19) លទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកល ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចចិន និងការកាត់បន្ថយលើការនាំចេញទៅបរទេសនោះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា លើការធ្លាក់ចុះនៃកំណើននេះពី៧,១%នៅ ឆ្នាំ២០១៩ ទៅ២,៣% នៅឆ្នាំ២០២០។ រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងជាច្រើនបានដាក់ ពាក្យស្នើសុំព្យួរការធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីដើម ឆ្នាំ២០២០មក ដែលបណ្តាលឱ្យមានការព្យួរការងារកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេស។ ទោះបីជាមានករណីឆ្លងតិចតួចបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រឈមដ៏សំខាន់នៃសាកលភាវូបនីយកម្ម គឺការរាំងស្ទះលើ តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់។ ការបញ្ជាទិញពីសហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានលុបចោលឬពន្យា ហើយការនាំចូលវត្ថុធាតុដើម ត្រូវបានរាំងស្ទះ ដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកប្រតិបត្តិការ។ វិស័យមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ថា មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយជម្ងឺរាតត្បាតថ្មីនេះ(COVID-19) រួមមាន ឧស្សាហកម្ម កាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងវិស័យទេសចរណ៍ វិស័យសំណង់ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។

ក្នុងនាមជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ហ្វូណនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងកិច្ចគាំទ្រដល់អតិថិជនដែលទទួល រងផល់ប៉ៈពាល់ពីវិបត្តិ នៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺនេះ តាមរយៈការផ្តល់ការអនុគ្រោះ លើការរៀបចំឥណទាន ឡើងវិញ ដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីភាគទុនិក ទាំងប្រភពផ្តល់មូលនិធិ និងជំនួយបច្ចេកទេស ហ្វូណននៅតែរឹងមាំ នឹងផ្លាស់ប្រែរាល់បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ឱ្យទៅជាឱកាស ហើយទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនពីភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាន អតិថិជន និយ័តករ និង អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននានា ដើម្បីរួមចំណែកដល់វឌ្ឍនៈភាពរបស់ហ្វូណននាពេលខាងមុខជាបន្តទៀត។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបនឹង វិបត្តិនេះ រួមមានការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករកាត់ដេរនិងការកាត់បន្ថយពន្ធ និងហិរញ្ញប្បទាននានាដើម្បីសង្គ្រោះស្ថានភាពអាជីវកម្មក្នុងស្រុក។ រដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ការអនុគ្រោះសារពើពន្ធ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិនេះផងដែរ ជាពិសេសទៅលើប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលជា ធនាគារ កណ្តាល បានយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធាន ដល់គ្រប់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ក្នុងការដោះស្រាយ រាល់បញ្ហាប្រឈម ឆ្លើយ តបទៅនឹងវិបត្តិដោយរក្សាប្រយោជន៍ ដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងអតិថិជន ផងដែរ។ ឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍នេះ យើងមានសុទិដ្ឋិនិយមលើប្រព័ន្ធ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា កាន់តែរឹងមាំខ្លាំងឡើង។

ជាចុងបញ្ចប់ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ការខិត ខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលកន្លងមកក្នុងការជួយគាំទ្រ ផ្តល់ទំនុកចិត្ត ដល់គ្រឹះស្ថានឲ្យទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អដូចឆ្នាំ២០១៩ នេះ។សូមទេវតាឆ្នាំថ្មី ផ្តល់ពរជ័យ សេរីមង្គល វិបុលសុខ ចម្រើនរុងរឿងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។ សូមសុខសុវត្តិភាព ពីជម្ងឺដង្កាត់ទាំងឡាយ។


អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល