ចំ​ណាប់​​អារម្មណ៍​​របស់​​ប្រ​ធាន​​ក្រុម​​ប្រឹ​ក្សា​​ភិ​បា​ល – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
MESSAGE FROM CHAIRMAN

ជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថេរភាពជាតិ ឆ្នាំ​២០១៨​គឺជា​​​​ឆ្នាំ​ទីពីរ​នៃ​ប្រតិប​ត្តិកា​ររបស់​គ្រឹះស្ថាន មី​ក្រូហិរ​ញ្ញវត្ថុហ្វូ​ណន បន្ទាប់​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ភាគ​ទុន​​​​ទាំង​ស្រុង​មក ធ​នា​គារ ប្រៃ​សណីយ៍​កម្ពុ​ជា ក.អ ហើយ​ក៏ជា​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​​​​​​ទាំង​​កំណើន​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប និង​ផលិត​ភាពប្រាក់ចំណេញ។

ក្នុង​រយៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអត្រាកំណើន នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុងរង្វង់​ជាង ៧ភាគរយ។ គួរ​អោយ​កត់​សម្គាល់​ផង​ដែរ​នា​ឆ្នាំ​២០១៦​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ឆ្លង​ផុត​ពីស្ថាន​ភាព​របស់​ខ្លួនពី​ប្រទេស​ដែល​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍តិច​តួច ក្លាយ​ទៅ​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ទាប​នឹង​រំពឹង​ថា​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ប្រទេស​មានប្រាក់​ចំណូល​មធ្យមកម្រិតបង្គួរនៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ នឹង​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ចំណូល​ខ្ពស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០៥០។ កំ​ណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុកសរុប(ផសស) ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៨ មាន៧,១ភាគរយ ហើយត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណ នូវ​អត្រា​ប្រហាក់​ប្រហែលគ្នានេះសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ក្នុងរង្វង់៧ភាគរយ។ ស្ថេរភាពនយោបាយ សន្តិភាព លំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់គឺជាកំលាំងចលករ នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តរឹងមាំ ដោយ​មាន​ការរីក​ចម្រើន​ខ្លាំង​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់ និង​ការ​នាំ​ចេញ។ ជា​មួយ​នឹង​កំណើន​ប្រាក់ឈ្នួល​ខ្ពស់​ជាង​មុន បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​តម្រូវ​ការ​ក្នុងស្រុក និង​កំណើន​នៃការវិនិយោគ​សាធារណៈ។ ស្របពេល​ជាមួយ​គ្នានេះ​ផងដែរ ការ​កើនឡើង នៃតម្រូវ​ការ​ក្រៅប្រទេស​ក៏បានជម្រុញ​ការ​នាំចេញ​លើវិស័យ​កាត់ដេរ និងវាយនភ័ណ្ឌ ដោយ​ក្នុង​ឆមាស​ទីមួយ​នៃឆ្នាំ២០១៨ ការ​កើន​ឡើង​លើវិស័យនេះ​មាន១៦,១ភាគរយ (គិតជាប្រចាំឆ្នាំ) មាន​សន្ទុះពីរដង ពី៨,៣ភាគរយនៅ​បំណាច់ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងរយៈពេល​៦ខៃ នៃឆមាស​ទីមួយឆ្នាំ២០១៨​នេះ ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​សរុបមាន​ចំនួន​៣លាននាក់ ដែល​មាន​ការកើន​ឡើងដល់​១៣,៦ភាគរយ (អត្រាប្រចាំឆ្នាំ) ធៀប​នឹងឆ្នាំ២០១៧ មាន​អត្រាត្រឹម​១១,៨ភាគរយ។ កំណើន​នៃ​ភ្ញៀវទេសចរណ៍​នេះ ភាគ​ច្រើន​ជាទេសចរណ៍ចិន​ដោយ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​អាកាសចរណ៍។ លំហូរ​មូលធន​ត្រូវ​បានរក្សា​កំណើន​យ៉ាងល្អ ដែលភាគ​ច្រើន​នៃកំណើន​នេះមានការ​កើនឡើង​ពីការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់បរទេស។ ប្រភពទិន្នន័យ​បាន​បង្ហាញថា​កំណើន​នៃការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់បរទេសគឺ ទៅ​លើវិស័យ​ផលិតកម្ម ជាពិសេស​ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង ព្រម​ទាំង​កសិឧស្សាហកម្ម។ សកម្មភាព​សំណង់​ដ៏រស់រវើក​នៅតែ​បន្តទទួលបាន​ហិរញ្ញប្បទាន​តាមរយៈកំណើន នៃលំហូរការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់បរទេស និងឥណទាន​ក្នុងស្រុក។ ការវិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស ត្រូវបាន​ប៉ាន់ប្រមាណ​នូវកំណើន ១៤,៣% ក្នុងអំឡុង​ពេលប្រាំ​មួយខែ​ដំបូងនៃឆ្នាំ២០១៨ ។ ប្រហែល ៩០ភាគរយ នៃលំហូរការវិនិយោគ​បរទេសនេះ (ដែលមិនរាប់​បញ្ចូលពីវិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ) មានប្រភពចេញពី​ប្រទេសចិន គឺ​ទៅ​លើការ​វិនិយោគ​ផ្នែក​សំណង់ និងអចលនទ្រព្យ​​វិស័យ​កសិកម្ម និង​កសិកម្ម​ឧស្សាហកម្ម និង​វិស័យ​កាត់ដេរ។ ការកើនឡើង​នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​ជា កត្តា​ជម្រុញ​នូវតម្រូវការ​ក្នុងស្រុក ដែលជា​ប្រភព​នៃ​កំណើន​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច ជា​ពិសេស​កំណើន​នៃ​ប្រាក់ឈ្នួល​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន និង​រដ្ឋ​ដែល​បាន​គាំទ្រ​ដល់​តម្រូវ​ការ​ក្នុងស្រុក​យ៉ាងខ្លាំងក្លា​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ផង​ដែរ​លើការ​នាំ​ចូល។ ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​ម៉ូតូ និង​ដែកបាន​បង្ហាញ​ពីការ​តម្រូវការ​លើការប្រើ​ប្រាស់ក្នុងស្រុក និង​ការ​សាង​សង់។ ដោយ​គិត​ត្រឹម​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កំណើន​មាន​៨១,៤ភាគរយ លើការ​នាំ​ចូល​ម៉ូតូ និង​៥០ភាគ​រយលើ​ការ​នាំ​ចូល​ដែក។ ឥណទាន​នៅ​បន្តកើន​ឡើង​ក្នុងកម្រិត​មធ្យមដែល​កំណើន​ឥណទាន​សរុបធៀប​នឹង​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប (ផសស)​ កើន​ឡើង​ជាង២០ភាគ​រយ​ពី៧៣ភាគរយ​នា​ចុងឆ្នាំ២០១៧ (គិត​ត្រឹមចុង​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨)។ យោង​តាម​ការរំពឹង​ទុករបស់​ធនាគា​រកណ្តាលកំណើន​ឥណទាន​មាន​ប្រហែល ១៧,១ភាគរយ​ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប​មាន​ចំនួន​ជាងមួយ​ភាគបី នៃ​ការ​នាំ​ចេញ​របស់កម្ពុជា ភាគ​ច្រើន​ជាផលិតផល​សំលៀក​បំពាក់ និង​ស្បែកជើង។ ដូច្នេះការបាត់​បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ (EBA) ដែល​បច្ចុប្បន្នទទួល​បាន​កូតាសម្រាប់​ការ​នាំ​ចេញអាច​ធ្វើឱ្យកម្ពុជា​ពន្យឺតការ​នាំចេញ​នឹងប៉ះពាល់ដល់​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី។ ទោះ​បីយ៉ាង​នេះក្តី រាជរដ្ឋាភិបាល បានត្រៀម​ខ្លួន​រួច​ជាស្រេច និង​មានសកម្មភាព​ជាអទិភាព​នានា ដើម្បី​ធ្វើឱ្យមាន​ស្ថេរភាព​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច និង​កាត់​បន្ថយផល​ប៉ះពាល់​ជា​អតិប្បរមាលើ​​ការ​បាត់​បង់​នេះ។ ជា​មួយ​នឹងសន្តិភាព សេ្ថរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសកម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្តមាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចក្នុង​រង្វង់ ៧ភាគរយ។

ដោយ​មាន​ភាគ​ទុនិក​ដ៏​រឹងមាំ របស់​ក្រុមហ៊ុនមេសម្ព័ន្ធ របស់ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភី អិល ស៊ី ពីក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​កាណាឌីយ៉ា អិនវែសមិនហូលឌីង (CIH) ក្រុមហ៊ុន ហ្វូឡឺតុន ហ្វាយណាន់ស្យល ហូលឌីង (FFH) និង​ក្រុមហ៊ុន ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា ដែលក្រុមហ៊ុន​ស្វ័យយ័ត​របស់រដ្ឋ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំ ជា​មួយ​បញ្ញាតិករក្នុងស្រុក និង​អាជ្ញាធរគ្រប់​លំដាប់ថ្នាក់។ ហើយ​ភាព​ជា​ដៃ​គូរយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ ក្នុង​ចង្កោម​វិនិយោគរួម បង្កើត​ឱ្យមាននូវប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច​អាជីវកម្ម ដែល​មិនត្រឹម​តែផ្តល់ប្រយោជន៍​ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ថែម​ទំាងផ្តល់គុណតម្លៃអាជីវកម្មទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរៀងៗខ្លួន។ គួរបញ្ជាក់​ផងដែរថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ត្រូវបានវិនិយោគដោយ ​ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក,អ ដោយ​ការផ្ទេរភាពជាកម្មសិទ្ធិនេះត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើ​ការផ្តោត​លើ​ទីផ្សារ​គោល​ដៅ​របស់ខ្លួន ចំពោះអ្នកដែល​មាន​ចំណូល​តិច និង​មធ្យម ​​​​ទាំង​អ្នកដែល​មាន​ចំណូល​ពីប្រាក់​បៀវត្សរ៍ និងអ្នក​ដែល​មានចំណូល​ពី​អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាមួយ​នឹងបណ្តាញប្រតិបត្តិការ​របស់ខ្លួនចំនួន​៥១សាខាដែល គ្របដណ្តប់​គ្រប់ទីកន្លែងនៃតំបន់​សក្តានុពលក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា រួមទំាង កម្រិតស្រុក ខេត្ត និងក្រុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន បានផ្តល់សេវាទៅដល់តំបន់ដែលទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចជាពិសេសនៅទីជនបទ។ បច្ចុប្បន្នអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមាន៦២ភាគរយរស់នៅតំបន់ជនបទ ហើយ៣៥ភាគរយរស់នៅទីប្រជុំជនខេត្ត និង៤ភាគរយក្នុងទីក្រុង និងជាយក្រុង។

ដើម្បីធានាបាននូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយចេរភាពរបស់ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភី អិល ស៊ី ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកាណាឌីយ៉ា អិនវេសមិន (CIH) នឹងបន្តគាំទ្រលើប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ ហើយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក,អដែល​ជាក្រុមហ៊ុន​មេសម្ព័ន្ធ នឹងបន្តកិច្ចគាំទ្របច្ចេកទេសទៅដល់គ្រឹះស្ថាន នេះផងដែរ។

សម្រាប់​លទ្ធផល​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ទទួល​បាន​​ផលប័ត្រឥណ​ទាន​សរុប៤៧​លានដុល្លារ អាមេរិក មាន​​កំណើន​​៦៣ភាគ​រយធៀប​នឹង​ឆ្នាំ២០១៧ ដែល​​មាន​ផលប័ត្រ​ឥណទាន​សរុប​២៨,៧លានដុល្លារអា​មេ​រិក​។ទ្រព្យ​​សកម្ម​សរុប​​របស់​គ្រឹះស្ថាន​​មាន​៤៩លាន​ដុល្លារអា​មេរិក កើនឡើង ៥៣ភាគរយ។ គ្រឹះស្ថាន​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​សរុបបន្ទាប់​ពីកាត់​ពន្ធរួច​មាន​១,៧លានដុល្លារអាមេរិក។ ជាមួយ​នឹងការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថាន អត្រា​ឥណទាន​​មិនដំណើរការ​មានការ​ធ្លាក់ចុះពី១,៣ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មក១,១៩ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨។

ជាចុងក្រោយ  សូមទេវតាឆ្នាំថ្មីផ្តល់ពរជ័យ   សេរីមង្គល វិបុលសុខ ចម្រើនរុងរឿងដល់គណៈគ្រប់គ្រង  បុគ្គលិក អតិថិជន និង​ដៃ​គូរ​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់ សូមឱ្យជួបនឹងពុទ្ធពរ ទាំង ៤ប្រការ  គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល