ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី – មានហ្វូណន មានសង្ឃឹម
កាន់តែងាយស្រួលជាមួយ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក និងបណ្ដាញប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ឥណទានអាជីវកម្ម
  • អតិថិជន​​នឹង​​ទទួល​​បាន​​ឥណ​ទាន​​ពី ហ្វូណន​ ក្នុង​អត្រា​​ការ​​ប្រាក់​​សម​​រម្យ​​ដើ​ម្បី​​​ព​ង្រីក ​ ឬ​​​បង្កើត​​​មុខ​​របរ​​​ថ្មី​របស់​​ខ្លួន​​។

ឥណទានកសិកម្ម
  • ជា​ប្រ​ភេទ​ឥណ​ទាន​សម្រាប់​ផ្តល់​ជូន​​អតិ​ថិជន​​ដែល​មាន​តម្រូវ​​កា​រ​វិ​និ​យោគ​​លើ​វិស័យ​​កសិ​កម្ម

ឥណទានសម្រាប់ទិញម៉ូតូ
  • ហ្វូណន​ ​ផ្តល់​កម្ចី​ដល់​​គ្រប់​​​អតិ​ថិជន​​​​ដែល ​​​មាន​​​បំ​ណង​​​​ប្រា​ថ្នា​​​ចង់​​​បាន​​ម៉ូ​​តូ​សម្រាប់​​​​ប្រើ​​ប្រាស់​​​​ផ្ទាល់​​​​ខ្លួន

ឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្ត
  • ហ្វូណន ​ផ្តល់​​កម្ចី​ដល់​​គ្រប់​​អតិ​ថិជន​​ដែល​​មាន​​បំណង​​ប្រា​ថ្នា​​ចង់​​បានរថយន្ត​​សម្រាប់​​ប្រើប្រាស់​​ផ្ទាល់​​ខ្លួន​

ឥណទានទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
  • ហ្វូណន ផ្តល់​កម្ចីដល់​គ្រប់​អតិថិ​ជន​​ដែល​​មាន​​បំណង​​​​ចង់​ទិញ​​​សម្ភារ​​​ប្រើ​​ប្រាស់​​ផ្ទាល់​​​ខ្លួន​​ដូច​​ជា​​​​​​ទូរ​ស័ព្ទ​ដៃ ​​​​ទូ​ទឹក​ក​​​​ ទូរ​ទស្សន៍​

ឥណទានសម្រាប់កែលម្អគេហដ្ឋាន
  • ហ្វូណន​ ​ផ្តល់​កម្ចី​ដល់​គ្រប់​​អតិថិ​ជន​​ដែល​​មាន​​បំណង​​ប្រាថ្នា​​ចង់​​បានគេហដ្ឋាន​​ថ្មី ឬ កែ​​លម្អ​គេហ​ដ្ឋាន

អតិថិជនជោគជ័យរបស់ ហ្វូណន