ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ការិយាល័យកណ្ដាល

ម៉ោងបម្រើការងារ

-ថ្ងៃចន្ទ                ៖  ៧:៣០ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

-ថ្ងៃអង្គារ              ​៖  ៧:៣០​ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

-ថ្ងៃពុធ              ​  ៖  ៧:៣០ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

-ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ​​​​​​​   ​  ៖ ​ ៧​:​៣​០ ​ព្រឹក​ – ​៤​:​៣​០​ល្ងា​ច

-ថ្ងៃ​​សុក្រ ​​   ​​​​​       ​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖   ៧:៣០ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

-ថ្ងៃសៅរ៍  និង ថ្ងៃអាទិត្យ    ៖  ឈប់សម្រាក។

សាកសួរព័ត៌មាន បន្ថែមនៅទីនេះ

    ស្វែងរកផែនទីលើ Google Map