ស្នើសុំឥណទាន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី    សេវាកម្មអតិថិជន

    • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
    • (855) 23 888 830/ 12 928 929/93 508 888
    • info@funan.com.kh