ឥណ​ទាន​សម្រាប់​កែ​លម្អ​គេហ​ដ្ឋាន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ភាគច្រើន តម្រូវការនៃអ្នក​ដែល​មាន​ប្រាក់​បៀវត្ស គឺ​ចង់​បាន​ការ​រស់​នៅ​ដ៏​សមស្រប​មួយ តាម​រយៈ​ចំណូល​ថេរ ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​ពលកម្ម​របស់ពួក​គេ។ ហ្វូណន ផ្តល់​ដល់​ទីផ្សារ​គោល​ដៅ​នេះ ជា​ពិសេស​ប្រភេទ​ឥណទាន​កែ​លម្អរ​គេហដ្ឋាន​ក្នុងគោល​បំណង​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេទទួល​បាន​នូវ​ជម្រក​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ សុខភាព និង​អនាម័យ ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ដល់​សុខមាល​ភាព​សង្គមទាំងមូល។​

លក្ខណៈផលិតផល

  • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ២០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
  • អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យ
  • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ៦០ ខែ

របៀបសងប្រាក់

  • របៀបសងប្រាក់៖ បង់ដើម និងការប្រាក់ថេរប្រចាំខែ។  ​
  • វិធីសាស្ត្របង់ប្រាក់៖ អតិ​ថិជន​របស់ ហ្វូណន ទាំងអស់​អាច​ធ្វើ​ការ​បង់​ប្រាក់​នៅ​គ្រប់សាខាទាំង​អស់​របស់ហ្វូណន ទាំង៥១​​សាខា ឬ​ដៃ​គូរ​សហការ​ដូច​ជា ភ្នាក់​ងារវីង ឬតា​រាផេរ ព្រមទាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៃធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា។

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ឥណទានជាប្រាក់រៀល​ និងដុល្លារ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (៨៥៥)៩៣ ៥០ ៨៨៨៨/ ៦៧​ ៦៦៦​ ៧៦៨
  • info@funan.com.kh
    info@funan.com.kh