ឥណទានអាជីវកម្ម – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

យើងតែងតែនៅជាមួយអ្នក និង​ផ្តល់​ការ​ប្រឹក្សា​យោ​បល់ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវ​ខ្ពស់ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុង​មាន​គម្រោង​ចង់​ពង្រីកអា​ជីវកម្ម ឬប​ង្កើតអា​ជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ផលិតផល​ឥណទាន​អា​ជីវកម្ម របស់​ ហ្វូណន​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​នូវជម្រើស នៃ​ប្រភេទ​ដើម​ទន់​អាជីវ​កម្ម  លើ​ប្រភេទ​អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច និងតូចបំផុត និងខ្នាតមធ្យម។

លក្ខណៈផលិតផល

ប្រភេទឥណទាន ទំហំឥណទាន រយៈពេលកម្ចី អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ៥០០ដុល្លារ ដល់ ៣,០០០ដុល្លារ រហូតដល់៣៦ខែ ពី ១% ដល់ ១.៥%
ឥណទានខ្នាតតូច > ៣,០០០ដុល្លារ ដល់ ២០,០០០ដុល្លារ រហូតដល់៦០ខែ
ឥណទានខ្នាតមធ្យម > ២០,០០០ដុល្លារ ដល់ ២០០,០០០ដុល្លារ រហូតដល់៨៤ខែ ជាមួយ ដៃគូរ និង​ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធញ្ញា​តិ របស់ ហ្វូណន យើងផ្តល់ជូន នូវ​អត្រា​ការ​ប្រាក់ និង​លក្ខខ័ណ្ឌ​ប្រកប​ដោយ​ការ​ប្រកួត​ប្រ​ជែង

របៀបសងប្រាក់

  • របៀបសងប្រាក់៖ ផ្តល់ជូននូវជម្រើសជាប្រភេទ បង់​ប្រាក់​ដើម​ថេរប្រចាំខែ ឬបង់​ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ថេរ ប្រចាំខែ ដែល​មាន​ភាព​បត់បែន​តាម​លំហូរ​ទឹកប្រាក់ និង​តម្រូវ​ការ​អតិថិជន។​
  • វិធីសាស្ត្របង់ប្រាក់៖ អតិ​ថិជន​របស់ ហ្វូណន ទាំងអស់​អាច​ធ្វើ​ការ​បង់​ប្រាក់​នៅ​គ្រប់សាខាទាំង​អស់​របស់ហ្វូណន ទាំង៥១​​សាខា ឬ​ដៃ​គូរ​សហការ​ដូច​ជា
  • ភ្នាក់ងារវីង ឬតារាផេរ ព្រមទាំងតាមតយៈទូរស័ព្ទចល័តនៃធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា​។

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ឥណទានជាប្រាក់រៀល​ និងដុល្លារ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (៨៥៥)៩៣ ៥០ ៨៨៨៨/ ៦៧​ ៦៦៦​ ៧៦៨
  • info@funan.com.kh
    info@funan.com.kh