ឱកាសការងារ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
ជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ ហ្វូណន យើងត្រូវការបេក្ខជន បេក្ខនារី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការលើតួនាទីដូចខាងក្រោម:
លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំងបម្រើការងារ ថ្ងៃផ្ញើចេញ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
1 ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី 01 ការិយាល័យកណ្ដាល 25/10/2019 08/11/2019
2 នាយកសាខា 01 សាខាស្នួល 25/10/2019 08/11/2019
3 មន្រ្តីផ្នែករចនា 01 ការិយាល័យកណ្ដាល 25/10/2019 08/11/2019
4 មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 02 ការិយាល័យកណ្ដាល 25/10/2019 08/11/2019
5 មន្រ្តីឥណទាន 50 សាខាភ្នំពេញ និង តាមបណ្តាខេត្ត 25/10/2019 08/11/2019
6 បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកធនធានមនុស្ស 01 ការិយាល័យកណ្ដាល 25/10/2019 08/11/2019
7 បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែករដ្ឋបាល 01 ការិយាល័យកណ្ដាល 25/10/2019 08/11/2019
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (៨៥៥)៩៣ ៥០ ៨៨៨៨/ ៦៧​ ៦៦៦​ ៧៦៨
  • info@funan.com.kh
    info@funan.com.kh