ឱកាសការងារ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
ជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ ហ្វូណន យើងត្រូវការបេក្ខជន បេក្ខនារី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការលើតួនាទីដូចខាងក្រោម:
លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំងបម្រើការងារ ថ្ងៃផ្ញើចេញ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
មន្ត្រីផ្នែកវិភាគឥណទាន ការិយាល័យកណ្ដាល ១៥/១១/២៣ ៣០/១១/២៣
មន្ត្រីផ្នែកប្រមូលបំណុល ភូមិភាគក្រចេះ ១៥/១១/២៣ ៣០/១១/២៣
បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការិយាល័យកណ្ដាល ១៥/១១/២៣ ៣០/១១/២៣
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ
  ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (៨៥៥)៩៣ ៥០ ៨៨៨៨/ ៦៧​ ៦៦៦​ ៧៦៨
  • info@funan.com.kh
   info@funan.com.kh