ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
Neak Uknha Pung Kheav Se
អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកបានបម្រើការជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ា និង​សាជី​វ​កម្ម វិ​និ​យោគ​កម្ពុជា​បរ​ទេស   ហើយ​​បាន​​ចូល​​រួម​​ចំណែក​​យ៉ាង​​សកម្មក្នុង​​ការ​វិនិយោគ និង​សកម្មភាព​អភិវឌ្ឍន៍ក្រុម​ហ៊ុន​ទាំងពីរ។ លោក​គឺជាសហគ្រិនដ៏ឆ្នើម និងជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មដ៏គួរឲ្យគោរពមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសកាណាដា។

លោកបានបម្រើការជាប្រធានអគ្គនាយក ប្រ​ធាន​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ និង​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​សម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុន​ជា​ច្រើន​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ក្រុម​ហ៊ុន Oriental Ship Supplies ក្រុមហ៊ុន Oriental Commercial Inc, និង​បាន​ដឹក​នាំ​ធនា​គារ កាណាឌីយ៉ា  ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​លូត​លាស់​ឡើង​ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩១ ព្រម​ទាំង​ធ្វើឲ្យ​ធនាគារ​នេះរីក​ចម្រើន។

លោកធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានសមាគមធនាគារកម្ពុជា ហើយ​ក៏​ធ្លាប់​បាន​បម្រើ​ការ​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​សាង​សង់​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​ដោយ​បាន​ធ្វើការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ផ្នែក​ឧស្សាហ​កម្មក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ធនាគារ និងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។  ក្នុងចំណោមពានរង្វាន់កិត្តិយស លោកបានទទួលពានរង្វាន់ មហាសេរីវឌ្ឍន ពីព្រះករុណា សម្តេចនរោត្តម សីហនុ ដែលជាព្រះបិតាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០០២  និងទទួលបានមេដាយ “The Highest National Contribution”  ដែលប្រគល់ជូនដោយ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្រោមអធិបតីរបស់ ព្រះ​ករុ​ណា​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​នរោត្តម សីហមុនី ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១២​សម្រាប់​ការ​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បន្ត​ឆ្ពោះ​ទៅ​រកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា។

 

លោក Teo Meng Poh Philip

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកមានបទពិសេធន៍ជាង២៧ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ហើយ​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​១៨​ឆ្នាំ​ជា​មួយ​ធនា​គារ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី និង​​ធនា​​គារ​​អន្តរ​​ជាតិ​​ផ្សេង​ៗ។ ក្នុង​នោះ​លោក​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​សាជីវ​កម្ម និងគ្រឹះស្ថានឯកជន ផ្នែក​ត្រួតពិ​និត្យ​ហា​និភ័យ​ឥណ​ទាន ផ្នែក​សវន​កម្ម និង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ (ទំាង​លើការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ឥណទាន ក៏ដូចជាហានិភ័យប្រតិបត្តិការ)។

លោក Philip មានបទពិសោធន៍ដ៏ទូលំទូលាយក្នុងទីផ្សារតំបន់ក៏ដូចជាទីផ្សារអន្តរជាតិ មានរយៈពេល៧ឆ្នាំលើការផ្តល់ឥណទានសាជីវកម្មក្នុងប្រទេសចិន និងរយៈពេល១៥ឆ្នាំលើផ្នែក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ហា​និភ័យ​ឥណទាន ផ្នែក​សវនកម្ម និង​ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

 

Mr. Giang Sovann
លោក Giang Sovann

អភិបាលឯករាជ្យ

លោកជាស្ថាបនិក និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៅបណ្ឌិតសភាសាជីវកម្ម និងជាសមា​ជិក​​គណៈ​កម្មា​ធិការ​វិន័យ និង​ប្រតិប​ត្តិតាម​សមា​ជិក​គណៈ​គ្រប់គ្រង​គណនេយ្យ​សាធារណៈ និង​ជាស​មា​ជិក​គណ​នេយ្យ  និង​នីតិប្បញ្ញត្តិ​សាជីវកម្ម (ACRA)​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី។ លោក​ក៏​ជា​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​មួយដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី នៅ​​លើ​​ទី​ផ្សារ​​ភាគ​​ហ៊ុន​​របស់​​ប្រទេស​​សិង្ហ​​បុរី​​ផង​​ដែរ។  លោក​ជា​នា​យក​ប្រតិប​ត្តិនៃ​វិទ្យា​ស្ថាន​អប់​រំ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​សិង្ហ​បុ​រី ជា​កន្លែង​ដែល​លោក​បាន​ដើរ​តួ​នា​ទី​ជា​គណៈ​កម្មា​ធិការ​រៀប​ចំ​ពាន​រង្វាន់​​ និង​ជា​សហ​ប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​ និង​ចាត់​ចែង​ពាន​រង្វាន់​សម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​នៅប្រទេស​សិង្ហ​បុ​រី។  លោក​គឺ​ជា​អ្នក​បង្ហាត់​លើ​មុខ​វិជ្ជា​ស្តីពី​ភារ​កិច្ច  និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ថ្នាក់​គ្រប់​គ្រង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន​​ក្នុង​បញ្ជីផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន​សិង្ហបុ​រី ច្បាប់​ស្តី​ពី​អភិបាល​កិច្ច​សា​ជីវកម្ម។ លោក​បាន​សរសេរ​លក្ខន្តិ​កៈ​ជា​ច្រើន​ពាក់​ព័ន្ធ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ឯក​រាជ្យ ការត្រួត​ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង  និងសវនកម្ម  និង​បាន​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ឯក​រាជ្យ​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សវន​កម្ម ប្រធាន​នៃ​គណ​កម្មា​ធិការហា​និភ័យ  កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាជិកនៃគណៈកម្មាការតែងតាំង និង​តម្លៃ​ការ​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី។ លោក​បាន​បញ្ចប់ ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ ផ្នែក​រដ្ឋបាល ដែល​មានកិត្តិយស​ខ្ពស់​មក​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ Regina ប្រទេស​កា​ណា​ដា​ដោយ​ទទួល​បាន លទ្ធផល​ល្អប្រ​សើរ  និង​ទទួល​បាន​សញ្ញាបត្រ​គណនេយ្យ​ករ​ជំនាញ​ពីវិទ្យាស្ថានជំនាញគណនេយ្យករ​នៃប្រទេសកាណាដា។ លោក​ក៏​ជា​គណនេយ្យករ​ជំនាញ និង​ជាស​មា​ជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​នៃវិទ្យា​ស្ថាន​អប់រំថ្នាក់​ដឹក​នាំ​សិង្ហ​បុរី។ លោក​ទទួល បាន​នូវ​​ប​ទ​ពិ​សោធន៍​​ក្នុង​​ការ​​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម  និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន​ជាពិសេស​ឧស្សាហ​កម្ម និង​ផលិតផលជាង៣០ឆ្នាំ  ដែលក្នុងនោះរួមមាន  វិស័យអវកាស ប្រេងនិងហ្គាស ឧស្ម័នគីមី Petro ថាមពលអគ្គីសនី ស៊ីម៉ង់ត៍ ធ្យូងថ្ម កុំព្យូទ័រ ក្រុមហ៊ុន វិចខ្ចប់ ក្រុមហ៊ុនផ្លែឈើស្រស់ អចលនទ្រព្យផ្គត់ផ្គង់សម្ភារកីឡា កែច្នៃឈើ ទូរគមនាគមន៍។ល។ លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​ជា​គណនេយ្យករ​ជំនាញ (CPA) នៅប្រទេសកាណាដា។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​លើផ្នែក​ពន្ធ​ដារ និង​សវន​កម្ម​ជា​មួយ   ក្រុម​ហ៊ុន​ដ៏​ធំ​លំ​ដាប់​ទី៤​នៅ​ប្រទេស​កា​ណា​ដា និង​ប្រទេស​សិង្ហ​បុ​រី។ បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ឈប់​បម្រើការ​ងារ​ប្រតិបត្តិករ​ផ្នែក​គណនេយ្យ  លោក​ក៏​បាន​បម្រើការ​ងារ ជា​នា​យក​ប្រតិបត្តិ​ជាន់​ខ្ពស់ របស់ក្រុមហ៊ុន អិមអិនស៊ី (MNC)​​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​កម្មថ្នាក់​តំបន់​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ប្រទេសសិង្ហបុរី។

Mr. Toch Chaochek
Mr. Toch Chaochek

អភិបាល

លោក តូច ចៅចេក មានបទពិសោធន៍ជាង ២១ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា។ លោក​ធ្លាប់​បម្រើការ​ងារជា​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់ និង​​ជា​នាយក​​ប្រតិបត្តិក្នុង​​អគ្គនាយក​​ដ្ឋាន​ឥណ​​ទាន​នៃ​​ធនាគារ អេស៊ីលីដា មុន​ពេល​ដែល​លោក​​បាន​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​អនុរប្រ​ធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង ប្រ​ធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិប្រតិ​បត្តិការ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថា​ក​សិករ លីមីតធីត ទទួល​​ខុស​ត្រូវ​ទាំង​​ស្រុង​​ទៅ​​លើ​ប្រតិ​​បត្តិការ​អា​​ជីវ​កម្មរបស់​គ្រឹះស្ថាន មានដូចជា៖ ការ​គ្រប់​​គ្រង​​សម្ពាធ​​ឥណ​ទាន ការកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់​បញ្ញើរសន្សំ ការ​អភិវឌ្ឍន៍អា​ជីវកម្ម និង​ការគ្រប់​​គ្រង​សា​ខា។ ក្រៅពីវិស័យធ​នាគារ និងហិញ្ញវត្ថុ នេះ លោកធ្លាប់​បម្រើការ​ងារ​ក្នុង​វិស័យ​ផលិត​កម្ម​អស់​រយៈ​ពេល​២ឆ្នាំ ដែល​មាន​តួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិទីផ្សារ។

បច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ផង​ដែរ​ចាប់​តាំងពី​ពេលទិញ​គ្រឹះស្ថាន​នេះ​មក​។​ លោក​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​​អនុបណ្ឌិត ផ្នែកធនាគារ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុពី​សាក​លវិទ្យល័យ កម្ពុជាក្នុង ឆ្នាំ២០០៦ និងបាន​បញ្ចប់ថ្នាក់ អនុ​បណ្ឌិតផ្នែក​ទីផ្សារ សាក​ល វិទ្យាល័យ​ជាតិគ្រប់​គ្រង និង​បាន​​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រនីតិ​សាធារ​ណៈក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ហើយ​លោក​ក៏បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់បរិញ្ញា​បត្ររងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ​ច្បាប់ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៦ ពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យា​សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ លោក តូច ចៅចេក បាន​ចូល​រួមក្នុង​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិជាច្រើនលើផ្នែក ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​ភាគ​ច្រើនផ្តោតសំខាន់​ទៅលើ ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ងារ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និភ័យ​ជាដើម។ល។

Mr. Neo Poh Kiat
លោក Neo Poh Kiat

អភិបាលឯករាជ្យ

បច្ចុប្បន្នលោក   គឺជានាយក​ប្រតិបត្តិនៃ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់សេវា​កម្មប្រឹក្សា​យោបល់   ឈ្មោះ Octagon។​ លោក​បាន​ចូល​រួមយ៉ាង​សកម្ម  ក្នុង​កិច្ចប្រតិប​ត្តិការ​ជា​មួយ​អតិថិជន​លើ ជំនាញ M & A នៅ​​ក្នុង​​តំ​បន់។  លោក​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជានាយក​ប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវា កម្មប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះ Advisors  Shanghai Limited  ដោយ​ទទួល​ខុសការ​ត្រួតពិនិត្យ  និងពិគ្រោះយោបល់រាល់គម្រោងនានា   របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន។  មុខ​ពេល​ចូល​រួម​បម្រើការ​ងារ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ពិគ្រោះ​យោបល់  Octagon  Advisors  លោក​គឺជា​អនុប្រធាន​នាយកប្រតិប​ត្តិជាន់​ខ្ពស់ និង​ជា​មន្ត្រី​ទំនាក់​ទំនង​ប្រទេស​ចិន​នៃ​ធនា​គារ Singapore‘s United Overseas Bank(UOB)។ លោក Neo  គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ   ផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន  និង​សា​ជីវ​កម្ម​របស់​ធា​នា​គារ​ដែល​មាន​មូល​ដ្ឋាន នៅ​ក្នុង ទីក្រុង​ហុង​កុង(Greater China Region)។ មុន​ពេលចូល​បម្រើការ​ងារ​ក្នុង​ធនា​គារUOB នៅប៉េកាំង លោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទីជាច្រើននៅក្នុងធនាគារ  DBS  របស់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី  ហើយតួនាទីចុងក្រោយជានាយកប្រតិបត្តិ  និងជានាយក​ គ្រប់​គ្រង​ទូទៅ​ប្រ​ចាំ​សាខា​ហុង​កុង​របស់​ធ​នា​គារ DBS។  ទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ជានាយកប្រតិបត្តិ   និង​ជា​សមា​ជិក​គណៈ ​កម្មា​ធិការ​នា​យក​នៃ​ធនា​គារ DBS Kwongនិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃ​​​​DBS Asia Capital Limit ដែល​​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​សម្ព័ន្ធវិ​និ​យោគ របស់​ធនា​គារ DBS នៅ​ហុង​កុង។ លោក​គឺ​ជា​មនុស្ស​សំខាន់ ដែល​​ផ្តួច​ផ្តើម​ឲ្យ​មាន ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រ  DBS  Securities Hong Kong ហើយ​ក្រោយ​មក​លោក​ក៏បាន​ក្លាយ​ជា​នាយក​ប្រតិ​បត្តិនៃ​ក្រុមហ៊ុន​មូល​ប័ត្រនេះ​នៅ​ដើម​ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ​៩០។