ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃហ្វូណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានបរិច្ចាគថវិកា៣លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃហ្វូណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ បានបរិច្ចាគថវិកា ៣ លានដុល្លាអាមេរិកជូន សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីត-១៩។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 11 =