សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អ្នកស្រី ជុំ ចិន្តា សព្វថ្ងៃរស់នៅភូមិបង្គងឃ្មុំ ឃុំត្នោតជុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់។  អ្នកទំាងពីរគឺជាអតិថិជន​ ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីមួយហ្វូណន។

បច្ចុប្បន្ន គាត់បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយហ្វូណនបានចំនួន៣វគ្គកម្ចី ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៧ មកម្លះ។​ វគ្គកម្ចីលើកទីមួយមានចំនួន៣,០០០ដុល្លារអាមេរិក ហើយបច្ចុប្បន្នទំហំកម្ចីដែលទទួលបានគឺ២៨,០០០,000រៀល យកមកពង្រីកអាជីវកម្ម។ ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលពីអាជីវកម្មនេះ បន្ទាប់ការបង់កម្ចីប្រចាំខែរួច ​គាត់សន្សំទិញបានឡានថ្មីមួយគ្រឿង ​និង សម្រាប់កូនៗ របស់គាត់បានចូលរៀនទៀតផង។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 11 =