សាខាស្រុកកំពង់ត្រឡាច – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

 អ្នកស្រី យិន ​សាមី​ សព្វថ្ងៃរស់នៅភូមិខ្លាក្រហឹម ឃុំអំពិលទឹក ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។  គាត់ និង ប្រពន្ធរបស់គាត់ ជាអតិថិជន​ដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីជាមួយហ្វូណន។

បច្ចុប្បន្ន គាត់បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយហ្វូណនបានចំនួន៥វគ្គ ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៧មកម្លះ។​ វគ្គកម្ចីលើកទីមួយទទួលបានចំនួន ២,០០០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងគោលបំណងយកមកយកមកកែលម្អរគេហដ្ឋាន ហើយវគ្គកម្ចីបច្ចុប្បន្ន​ដែលទទួលបានចំនួន២១,០០០,000រៀល ទិញឥវ៉ាន់ ចាប់ហួយបន្ថែម និងបន្ថែមដើមទុនក្នុងការទិញកន្ទេលយកទៅលក់បន្ត។ កត្តាដែលធ្វើអោយពួកគាត់សម្រេចចិត្តបន្តប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយហ្វូណនជាច្រើនវគ្គគឺ ការផ្តល់សេវាកម្មដែលរហ័ស និងមានភាពងាយស្រួលប្រកបដោយទំនុកចិត្តពីបុគ្គលិករបស់ហ្វូណន។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + seven =