ហ្វូណន ចូលរូមរំលែកទុក្ខអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលទទួលគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះផ្ទះ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
នៅថ្ងៃទី​៤កើតខែស្រាពណ៍ ទោស័ក​ ព.ស ២៥៦៤​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន បានចូលរួមរំលែកទុក្ខអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលទទួលរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យលើផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − four =