តើមានអ្វីថ្មី – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

លិខិតអញ្ជើញដាក់ពាក្យដេញថ្លៃ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូមប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជំនាញដែលមានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ Project Security Information and event management for Funan ( SIEM) ។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង សូមទាក់ទងទៅ៖

មហាសន្និបាតប្រចាំ២០២១-២០២២

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានប្រារព្ធមហាសន្និបាតប្រចាំ២០២១-២០២២ នៅខេត្តកំពត នាថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ក្នុងនោះគណ:គ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានក៏បានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពជាអទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ផងដែរ។ មហាសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបរិយាកាសរីករាយក្រៃលែង និងបានវាយតម្លៃខ្ពស់នូវលទ្ធផលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

ស្កេនកូដ(QRCode)ដើម្បីស្នើសុំឥណទាន

ស្កេនកូដ(QRCode)ដើម្បីស្នើសុំឥណទាន ជាមួយហ្វូណនកាន់តែទំនើប និងទាន់សម័យ 📱Scan QRCode ដើម្បីដាក់ពាក្យកម្ចី: ឬចុចតំណរ Link: http://bit.ly/3oOiXGk

លិខិតអញ្ជើញដាក់ពាក្យដេញថ្លៃ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី សូមប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជំនាញដែលមានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ ក្នុងការរៀបចំតម្លើងបន្ទប់ចែកចាយភ្លើងនៅ Data Center Production Power Room សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យខ្លឹមសារមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (៨៥៥)៩៣ ៥០ ៨៨៨៨/ ៦៧​ ៦៦៦​ ៧៦៨
  • info@funan.com.kh
    info@funan.com.kh