តើមានអ្វីថ្មី – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ផ្តល់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់សាខាឆ្នើម និងនាយកដ្ឋានដែលមានការវាយតម្លៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុងល្អ

១.​ សាខាមានកំណើនឥណទាន និងអតិថិជនខ្ពស់បំផុត ២.សាខាមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត ៣. សាខាមានគុណភាពឥណទានល្អ ៤. សាខាអនុវត្តផែនការល្អបំផុត ៥. សាខាដែលអនុវត្តអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងល្អបំផុត ៦. នាយកដ្ឋាន/សាខាទទួលបានរង្វាយតម្លៃល្អពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (Good Audit Rating)

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅសណ្ឋាគារឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃសុក្រ ៩រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំថោះបញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ លោកឃូ ប៊ុនទ្រី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថាន បានវាយតម្លៃខ្ពស់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងបន្តជម្រុញលើកទឹកចិត្តនូវការអនុវត្តន៍សូចនាករថ្មីៗ ដែលត្រូវផ្តោតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤នេះ។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរ គ្រឹះស្ថានបានរៀបចំសកម្មភាពក្រុម(Team Building)ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ លើសពីអ្វីដែលអតិថិជនត្រូវទទួល

ផលិតផលក្នុងស្រុក (ផ.ផ.ស) សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ (GDP per capita) ជាង១,៩១៧ដុល្លារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា​ និងបញ្ជាក់ថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាចលករមួយរួមចំណែកជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈឥណទានខ្នាតតូច និងតូចបំផុតរបស់ខ្លួន។ បំពេញបន្ថែមទៅនឹងទីផ្សារគោលដៅចម្រុះ (Mass Market) របស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលជាម្ចាស់ភាគទុនិក១០០% នៃហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី គ្រឹះស្ថានបានផ្តោតលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូច​ សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានចំណូលទាប និងចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប។ ហើយនេះក៏រួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានកំណត់​យុទ្ធសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជាឱ្យ​​ក្លាយជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ខ្ពស់​នៅ​ឆ្នាំ២០៣០។ បណ្តាញការិយាល័យប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស ចំនួន៥១កន្លែង បានធ្វើឱ្យគ្រឹះស្ថាន​អាចទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួន ហើយជាមធ្យមក្នុងអតិថិជនម្នាក់មានទំហំឥណទានជាង៤,៣០០ដុល្លារអាមេរិក  ដែលបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន​សម្រាប់ប្រកបរបរកសិកម្មខ្នាត​តូចជាង៣១% នៃទំហំឥណទានសរុប និងជាង១៨%ទៅ​លើវិស័យ​អាជីវកម្មផ្សេងៗ​។​ ក្នុងបរិបទនៃទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអតិថិជនគោលដៅត្រូវការ ការការពារ និងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើ​ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ ក្រៅពីយុទ្ធនាការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ដែលជាសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមក្នុង​ឆ្នាំ២០២៣នេះ គ្រឹះស្ថានក៏បានសហការជាមួយសមាគមន៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) ក្នុងកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយ​ វីដេអូស្តីពីការអប់រំហិរញ្ញ​វត្ថុជាប្រចាំ​ ក្នុងត្រីមាសទី៤នៃឆ្នាំ២០២៣នេះផងដែរ។ តាមរយៈបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់គ្រឹះស្ថាន វីដេអូស្តីពីការអប់រំហិរញ្ញ​វត្ថុ បានទៅដល់អ្នកទស្សនា (​Target Audience) រាប់ម៉ឺននាក់។ លើសពីនេះ គ្រឹះស្ថានបន្តខិតខំអនុវត្តគោលការណ៍ការការពារអតិថិជនទំាងប្រាំពីរចំនុចរួមមាន៖ (១)ការបង្កើត និងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសមស្រប (២)ការបង្ការបំណុលហួសកម្រិត […]

គ្រឹះស្ថានមីក្រហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន កំណត់គោលដៅអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ ដល់សិស្សានុសិស្សនៃកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ ក្នុងកិច្ចការសង្គមឆ្នាំ២០២៣របស់ខ្លួន

ក្នុងកិច្ចការងារទំនួល​ខុសត្រូវសង្គមឆ្នាំ២០២៣នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន បានកំណត់គោលដៅអប់រំហិរញ្ញវត្ថុដល់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ នៃសាលាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន។ ការជ្រើសរើសយកក្មួយៗសិស្សានុសិស្សជាពិសេសក្នុងថ្នាក់ទី៨ និងទី៩នេះ​ ក្នុងគោលដៅអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ នៃកម្មវិធីសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន ដោយយល់ឃើញថា សិស្សានុសិស្សក្នុងកម្រិតថ្នាក់នេះ អាចអានបាន គណនាបាន និងស្វែងយល់បានច្រើនពីបរិបទសង្គម និងក្រុមគ្រួសារ ហើយអាចចូលរួមចំណែក ក្នុងការកំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមគោលដៅនេះ គឺភាគច្រើននៃ​គ្រួសារក្នុងសហគមន៍បានបញ្ជូនកូនយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមការបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រសួងអប់រំ ក្នុងការកៀគរសិស្សនៅតាមសហគមន៍។  ​ ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទ៖ “ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គ្រួសារ” នេះ ត្រូវបានលើកជាប្រធានបទ នៃកិច្ចការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គមសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ផងដែរ ដែលគោលដៅត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អតិថិជននិងសមាជិកគ្រួសារអតិថិជន ហើយអ្នកចូលរួមទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍លើការងារនេះ​មានរហូតដល់ជិត២០,០០០គ្រួសារ។ ដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារអប់រំហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់ជូនយ៉ាងល្អដល់អតិថិជន និងក្រុមគ្រួសាររបស់អតិថិជនរបស់យើងស្របតាមការរំពឹងទុក បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល(TOT) មុនពេលពួកគេចុះទៅចែករំលែកការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣នេះ ហ្វូណនបានបោះពុម្ភសៀវភៅអប់រំហិរញ្ញវត្ថុជាង១០,០០០ ក្បាលបន្ថែម ដែលមានចំណងជើងថា “ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គ្រួសារ” មាតិកាសំខាន់ៗនៃសៀវភៅនេះរួមមាន ១) ការកំណត់នូវអ្វីដែលជា “តម្រូវការចាំបាច់” និង “ការចង់បាន”? ២) ការកំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ ៣)ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញ/ចូល  ៤) ការយល់ដឹងអំពីប្រាក់កម្ចី ៥) តារាងកំណត់ត្រាចំណូល–ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ។ គ្រឹះស្ថានបានដាក់ចេញនូវគោលដៅអនុវត្តចំនួន៤៨សាខា ៤៨សាលារៀន និងចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានការអប់រំចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះមានរហូតដល់១០,០០០នាក់។

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាសទី០១ និងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆមាសទី០២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអីលស៊ី

នាថ្ងៃសៅរ៍ ០៦រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាសទី០១ និងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆមាសទី០២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារសោម៉ាដេវី ខេត្តសៀមរាប ក្រោមបរិយាយកាសសប្បាយរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែង។ លើសពីនេះគ្រឹះស្ថាន និងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានរៀបចំនូវពិធីពិសាភោជនាហារ និងសកម្មភាពការងារក្រុមរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណងមិត្តភាពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងកិច្ចសហការការងារក្រុម។ យើងមានជំនឿថា៖ ” ធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នា ទើបម្នាក់ៗអាចសម្រេចបានលទ្ធផលល្អ”។

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី ទទួលបានពានរង្វាន់ជាគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរីកចម្រើនលឿនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី ទទួលបានពានរង្វាន់ជាគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរីកចម្រើនលឿនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០២៣។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (៨៥៥)៩៣ ៥០ ៨៨៨៨/ ៦៧​ ៦៦៦​ ៧៦៨
  • info@funan.com.kh
    info@funan.com.kh