វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីឥណទាន ប្រចាំឆ្នាំ នៃហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៦កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីឥណទានប្រចាំឆ្នាំ។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺ ដើម្បីពង្រឹងការងារនិងទំនួលខុសត្រូវ គណនេយ្យភាព ផលិតភាព និងការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់គ្រឹះស្ថាន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងគ្រប់ភូមិភាគនៃគ្រឹះស្ថាន ដោយចាប់ផ្តើមពីភូមិភាគភ្នំពេញ។ ក្នុងឳកាសនេះផងដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គ្រឹះស្ថាន បានចូលរួមលើកទឹកចិត្ត សួរសុខទុក្ខគ្រប់បុគ្គលិកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះប្រកបដោយភាពស្និទ្ធិស្នាលក្រៃលែង ព្រមទាំងបន្តជម្រុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតប្រកបដោយផលិតភាពខ្ពស់។