ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការភាពជាដៃគូរអាជីវកម្មសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ថ្ងៃទី ៣កើត ​ខែអាសាព្ឍ​ ឆ្នាំជូត ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន​​ និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុវណ្ណភូមិឡាយហ៍្វ បានប្រារព្វពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការភាពជាដៃគូរអាជីវកម្មសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មថ្មី ហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាផងដែរ។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 20 =